Surah Aal-E-Imran Ayah #102 Translated in Azerbaijani

Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincə qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda (müsəlman kimi) ölün!