Surah Aal-E-Imran Ayah #108 Translated in Azerbaijani

Budur Allahın ayələri! Biz onları sənə olduğu kimi oxuyuruq. Allah aləmlərə (bəşər əhlinə) zülm etmək istəməz.