Surah Aal-E-Imran Ayah #109 Translated in Azerbaijani

Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allaha məxsusdur. Bütün işlər axırda Allaha qayıdacaqdır!