Surah Aal-E-Imran Ayah #124 Translated in Azerbaijani

O zaman sən mö’minlərə deyirdin: “Rəbbinizin üç min mələk endirərək imdadınıza yetişməsi sizə kifayət etməzmi?”