Surah Aal-E-Imran Ayah #131 Translated in Azerbaijani

Kafirlər üçün hazırlanmış oddan (Cəhənnəmdən) həzər edin!