Surah Aal-E-Imran Ayah #133 Translated in Azerbaijani

Rəbbinizin məğfirətinə və genişliyi göylərlə yer üzü qədər olan, müttəqilər üçün hazırlanmış Cənnətə tələsin.