Surah Aal-E-Imran Ayah #141 Translated in Azerbaijani

(Bu həm də) Allahın iman gətirənləri (günahlardan) təmizləməsi və kafirləri məhv etməsi üçündür.