Surah Aal-E-Imran Ayah #150 Translated in Azerbaijani

Xeyr, Allah sizin ixtiyar sahibinizdir. O, yardım edənlərin ən yaxşısıdır.