Surah Aal-E-Imran Ayah #163 Translated in Azerbaijani

Onların Allah yanında (bir-birindən fərqli) dərəcələri vardır. Allah onların etdiyi işləri görəndir.