Surah Aal-E-Imran Ayah #182 Translated in Azerbaijani

Bu əzab sizin öz əllərinizlə törətdiyiniz əməllərə görədir, yoxsa Allah bəndələrinə əsla zülm edən deyildir!