Surah Aal-E-Imran Ayah #189 Translated in Azerbaijani

Göylərin və yerin hökmü Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir!