Surah Aal-E-Imran Ayah #2 Translated in Azerbaijani

Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əzəli, əbədi varlıq Odur.