Surah Aal-E-Imran Ayah #34 Translated in Azerbaijani

Onlar biri digərindən törəmiş bir nəsil idilər. Allah eşidəndir, biləndir!