Surah Aal-E-Imran Ayah #48 Translated in Azerbaijani

(Allah) ona (İsaya) yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək.