Surah Aal-E-Imran Ayah #5 Translated in Azerbaijani

Yerdə və göylərdə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz.