Surah Aal-E-Imran Ayah #51 Translated in Azerbaijani

Şübhə yoxdur ki, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Elə isə Ona ibadət edin! Budur doğru yol!