Surah Aal-E-Imran Ayah #57 Translated in Azerbaijani

İman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəldikdə isə, (Allah) onların mükafatlarını tamamilə verəcəkdir. Allah zülm edənləri sevməz!