Surah Aal-E-Imran Ayah #58 Translated in Azerbaijani

(Ya Rəsulum!) Bunları ayələrdən və himətlə dolu olan zikrdən (Qur’andan Cəbrail vasitəsilə) sənə söyləyirik.