Surah Aal-E-Imran Ayah #6 Translated in Azerbaijani

Bətnlərdə (anaların bətnində) sizə istədiyi surəti verən Odur! O qüdrət, hikmət sahibindən başqa heç bir tanrı yoxdur!