Surah Aal-E-Imran Ayah #63 Translated in Azerbaijani

Əgər onlar üz döndərərlərsə (qoy döndərsinlər). Əlbəttə ki, Allah fitnə-fəsad törədənləri tanıyandır!