Surah Aal-E-Imran Ayah #70 Translated in Azerbaijani

Ey kitab əhli, Allahın ayələrinə şahid olduğunuz halda nə üçün (onları) inkar edirsiniz?