Surah Aal-E-Imran Ayah #74 Translated in Azerbaijani

(Allah) Öz ne’mətini istədiyi şəxsə aid edər. Allah böyük kərəm sahibidir!