Surah Aal-E-Imran Ayah #85 Translated in Azerbaijani

Kim islamdan başqa bir din ardınca gedərsə, (o din) heç vaxt ondan qəbul olunmaz və o şəxs axirətdə zərər çəkənlərdən olar!