Surah Aal-E-Imran Ayah #89 Translated in Azerbaijani

Yalnız bundan sonra tövbə edərək düzələn şəxslər (bağışlanarlar). Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!