Surah Aal-E-Imran Ayah #94 Translated in Azerbaijani

Bundan sonra Allaha qarşı yalan uyduran şəxslər (yalnız özlərinə) zülm edənlərdir!