Surah Abasa Translate in Azerbaijani

(Peyğəmbər) qaşqabağını töküb üzünü çevirdi.
Yanına korun (Abdullah ibn Ümmi-Məktumun) gəlməsindən dolayı.
Nə bilirsən, bəlkə də, o (səndən islama dair soruşub öyrənəcəkləri ilə) təmizlənəcəkdir!
Yaxud öyüd dinləyəcək və bu öyüd ona fayda verəcəkdir!
(Var dövlətinə güvənib sənin öyüd-nəsihətinə qulaq asmağa) ehtiyac hiss etməyənə (dövlətliyə) gəldikdə
Sən üzünü ona tərəf çevirirsən (onun sözünə qulaq asırsan).
Onun (küfrdən) təmizlənməsindən sənə nə?!
Yüyürə-yüyürə sənin yanına gələn
Və (Allahdan) qorxan kimsəyə gəldikdə isə
Sən ondan üz çevirirsən!
Load More