Surah Adh-Dhariyat Translate in Azerbaijani

(Toz-torpağı) sovurub-dağıdan küləklərə;
Yağış yüklü buludlara;
Asanlıqla üzüb gedən gəmilərə;
Və ruzi bölən (hərəsi bir işə müvəkkil olan) mələklərə and olsun ki
Sizə və’d olunan (qiyamət) həqiqətdir (mütləq vaqe olacaqdır).
Haqq-hesab (əmələ görə cəza və mükafat) da labüddür!
(Cürbəcür ulduz) yolları olan göyə and olsun ki
(Ey müşriklər!) Sizin (Qur’an və Muhəmməd əleyhissəlam barəsində) sözləriniz müxtəlifdir (bə’ziniz Qur’ana şe’r, Peyğəmbərə şair, bə’ziniz də Qur’ana kahinlik əsəri, Peyğəmbərə kahin deyirsiniz).
Ondan (Qur’andan, yaxud Muhəmməd əleyhissəlamdan) zatında dönüklük olan kimsə dönər! (Allahın əzəli elmində imandan kim dönmüşdürsə, Qur’andan və Peyğəmbərdən də elə o dönər!)
Məhv olsun yalançılar! (Allah onlara lə’nət eləsin!)
Load More