Surah Al-Alaq Translate in Azerbaijani

(Ya Peyğəmbər! Qur’ani-Kərimi bütün məxluqatı) yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə (bismillah deyərək) oxu!
O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı.
(Ya Peyğəmbər!) Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir!
O Rəbbin ki, qələmlə (yazmağı) öyrətdi.
(O Rəbbin ki) insana bilmədiklərini öyrətdi.
Xeyr, insan azğınlıq edər
Özünün dövlətli olduğunu gördüyü üçün!
Axı sənin axır dönüşün Rəbbinədir!
Gördünmü o kimsəni (Əbu Cəhli) ki, mane olur
Bir bəndəyə (sənə) namaz qıldığı vaxt?
Load More