Surah Al-Alaq Ayah #5 Translated in Azerbaijani

(O Rəbbin ki) insana bilmədiklərini öyrətdi.