Surah Al-Anaam Ayah #13 Translated in Azerbaijani

Gecədə və gündüzdə mövcud olan hər bir şey Onundur. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir.