Surah Al-Anaam Ayah #24 Translated in Azerbaijani

Gör onlar özlərinə qarşı necə yalan deyirlər. Özlərindən uydurub düzəltdikləri bütlər də onlardan qeyb olacaq!