Surah Al-Anaam Ayah #4 Translated in Azerbaijani

Onlara (Məkkə müşriklərinə) Rəbbinin ayələrindən elə bir ayə gəlməz ki, onlardan üz çevirməsinlər!