Surah Al-Anaam Ayah #47 Translated in Azerbaijani

De: “Bir deyin görüm, əgər Allahın əzabı sizə qəflətən və ya aşkar gəlsə, zalım tayfadan başqası həlak edilərmi?”