Surah Al-Anaam Ayah #49 Translated in Azerbaijani

Ayələrimizi təkzib edənlərə isə qazandıqları günahlara görə əzab üz verəcəkdir!