Surah Al-Anaam Ayah #55 Translated in Azerbaijani

Biz ayələrimizi belə müfəssəl izah edirik ki, günahkarların yolu açıq-aydın bilinsin.