Surah Al-Baqara Ayah #12 Translated in Azerbaijani

Bilin ki, onlar fəsad törədəndirlər, lakin (bunu) dərk etmirlər.