Surah Al-Baqara Ayah #153 Translated in Azerbaijani

Ey iman gətirənlər! Səbir və dua ilə (namazla Allahdan) kömək diləyin. Çünki Allah səbr edənlərlədir (onların dostudur).