Surah Al-Baqara Ayah #157 Translated in Azerbaijani

Onları Rəbbi tərəfinfən bağışlanmaq və rəhmət (Cənnət) gözləyir. Onlar doğru yolda olanlardır!