Surah Al-Baqara Ayah #161 Translated in Azerbaijani

Kafir olanlara və kafir olaraq ölənlərə Allahın, mələklərin və bütün insanların lə’nəti olsun!