Surah Al-Baqara Ayah #227 Translated in Azerbaijani

Əgər talaq vermək (boşamaq) istəsələr, şübhəsiz ki, Allah (onların niyyətlərini) eşidəndir, biləndir.