Surah Al-Baqara Ayah #241 Translated in Azerbaijani

Boşanan qadınları qəbul olunmuş tərzdə (şəriətə müvafiq) faydalandırmaq müttəqilərin vəzifəsidir.