Surah Al-Baqara Ayah #244 Translated in Azerbaijani

Allah yolunda vuruşun və bilin ki, Allah eşidəndir, biləndir!