Surah Al-Baqara Ayah #39 Translated in Azerbaijani

Kafir olaraq ayələrimizi təkzib edənlər isə cəhənnəmlikdirlər, onlar orada (atəş içində) əbədi qalacaqlar.