Surah Al-Baqara Ayah #43 Translated in Azerbaijani

(Müsəlmanların namazı kimi) namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin!