Surah Al-Baqara Ayah #52 Translated in Azerbaijani

Sonra da (tövbə etdiyinizə görə) sizi əfv etdik ki, bəlkə, şükür edəsiniz.