Surah Al-Baqara Ayah #77 Translated in Azerbaijani

Məgər onlar bilmirlərmi ki, Allah onların gizlində də, aşkarda da nə etdiklərini bilir?!