Surah Al-Baqara Ayah #95 Translated in Azerbaijani

(Əlbəttə) onlar öz əməllərini bildiklərinə görə ölümü əsla istəməzlər. Allah zalımları tanıyandır!