Surah Al-Falaq Ayah #3 Translated in Azerbaijani

Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) şərindən;