Surah Al-Fatiha Ayah #2 Translated in Azerbaijani

Həmd (şükür və tə’rif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) – aləmlərin Rəbbinə