Surah Al-Fatiha Ayah #3 Translated in Azerbaijani

(Bu dünyada hamıya) mərhəmətli, (axirətdə isə ancaq mö’minlərə) rəhmli olana